Varro Meubelmakerij
Varró Meubelmakerij

Advies en coordinatie

Op basis van studie en een inmiddels 26 jarige praktijkervaring op het gebied van restaureren, adviseert en begeleidt Zoltan Varro bij restauraties en aanpassingen van historische panden.

Veel oude bouwtechnieken en vroeger toegepaste materialen vereisen een andere benadering dan hoe men dat vandaag de dag gewend is. Voor interieurs en decoraties maakt Zoltan Varro na gedegen onderzoek een ontwerp, dat volkomen past in de stijl van 'ooit'. Uiteraard essentieel voor het welslagen van een restauratie.

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de uitvoerende aannemer, wordt het project door Varro Restauratie grondig voorbereid en de voortgang van de uitvoering continu structureel bijgestuurd.

Zoltan Varro is ‘Architectonisch beeldhouwer’, opgeleid in Budapest (H). Architectuur en bouwkunde zijn de basis voor deze studie en zijn specialismes richten zich vooral op het beeldhouwerschap en de ambachtelijke toepassingen.
Zoltan Varro werkt dus niet als architect en is om die reden niet aangesloten bij organisaties zoals de Bond van Nederlands Architecten (BNA).

Advies en Coördinatie Zoltan Varro.